เมเนเจอร์และผู้นำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการที่พวกเขาชักชวนและนำคนอื่น ๆ ไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร นี่คือความแตกต่างหลักๆ:

 1. มุมมองในการดำเนินการ:
 • ผู้นำมักมองเห็นมุมมองทางกลยุทธ์และมุมมองยาว ๆ ขององค์กร และพวกเขามักสร้างและกำหนดทิศทางสำหรับทีมหรือองค์กรในระยะยาว
 • เมเนเจอร์มักมองเห็นมุมมองที่ต้องการแก้ไขหรือปัญหาที่ต้องการแก้ไขในระยะเวลาสั้น ๆ และพวกเขามักจัดการแก้ไขปัญหาและการทำงานประจำวัน
 1. การกระตุ้นและการนำ:
 • ผู้นำมักกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับทีมด้วยการแสดงตัวอย่างและการชักชวน พวกเขาเติบโตเสรีมักแสดงความคิดและทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • เมเนเจอร์มักใช้คำสั่งและการควบคุมเพื่อให้งานดำเนินไปตามที่ต้องการ พวกเขาอาจสั่งการและตรวจสอบการดำเนินงานในระดับที่มากกว่า
 1. การสร้างบรรยากาศ:
 • ผู้นำมักสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์และสนับสนุนความคิดใหม่ ๆ และความเป็นอิสระในการทำงาน
 • เมเนเจอร์มักสร้างบรรยากาศที่เน้นการปฏิบัติงานและการบังคับใช้กฎระเบียบ
 1. การพัฒนาบุคลากร:
 • ผู้นำมักสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในทีม พวกเขามักเป็นผู้เสนอและสนับสนุนในการฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ
 • เมเนเจอร์มักให้คำแนะนำและคำแนะนำในการปฏิบัติงาน แต่อาจขาดการสนับสนุนที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
 1. การดูแลผู้คน:
 • ผู้นำมักให้ความสำคัญกับความรู้สึกและความเห็นด้านจิตใจของผู้คนในทีม พวกเขามักสนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นในทีม
 • เมเนเจอร์มักให้ความสำคัญกับผลงานและการบริหารจัดการ พวกเขาอาจมองข้ามความรู้สึกและความเห็นด้านจิตใจของผู้คนในการดำเนินงาน

ผู้นำและเมเนเจอร์มีบทบาทที่สำคัญในองค์กร แม้ว่าการมีคุณสมบัติและวิธีการจะแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งสองกลุ่มนี้มีผลกระทบที่สำคัญต่อการดำเนินงานและความสำเร็จขององค์กรในที่สุด