Business Platform

Geerang. What I am

Geerang คือ บริษัทที่รับเขียน พัฒนา วางระบบ Program และ Application อย่างครบวงจร นอกจากนั้นเรายังรับสร้างเว็บไซต์ ออกแบบโลโก้ รวมถึงงาน Event, Magazine, AV Organizer, Scoop Interview และ Business Platform ต่างๆ Geerang สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นให้ออกมาเป็นมืออาชีพได้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยทีมบุคคลากรที่มีประสบการณ์ มีคุณภาพ และมีความเป็นมืออาชีพสูง

ใส่ใจในทุกๆผลงาน รวมถึงการคัดสรรบุคลากร

เนื่องจากเราใส่ใจในทุกผลงานที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่าน เราจึงมีการคัดสรรบุคลากรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ Business Platform และทุกๆผลงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด บุคลากรที่ผ่านการคัดสรรของ Geerang นั้น ถือเป็นบุคลาการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากบุคลากรของเรานั้นประกอบไปด้วย บุคลากรที่เคยได้รับมอบหมายโปรเจกต์กับบริษัทใหญ่ทั้งใน และนอกประเทศ อีกทั้งยังมีบุคลากรที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยชื่อดังอีกหลายแห่ง

Logic ที่ดีทำให้เกิดโอกาสมากมาย

Geerang เคยได้เข้าร่วมการประชุมและได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษในงานวิชาการต่างๆทั้งใน และนอกประเทศ เช่น เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาลู่ทางการขยายความร่วมมือด้านยานยนต์ ณ รัฐอากวัสกาเลียนเตส รัฐกวานาวาโต และรัฐเกเรตาโร สหรัฐเม็กซิโก และด้วย Logic ของ Geerang ที่ผ่านการคิดอย่างเป็นะระบบและถูกต้อง ทำให้ Geerang เคยได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยในหลายๆแห่งอีกด้วย