การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เข้ากับองค์การยุคใหม่มีความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในวงสังคมและองค์การมีอิทธิพลต่อวิธีการทำงานและการจัดการภายในองค์กรได้อย่างมากขึ้น 1. การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต:...
การวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม

การวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวม

การวางแผนการพัฒนาคนแบบองค์รวมเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของบุคคลโดยรวมในองค์กรหรือชุมชน กระบวนการนี้มักจะผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของการพัฒนาและการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน...
พัฒนาผู้นำเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

พัฒนาผู้นำเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

การพัฒนาผู้นำเพื่อสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างมาก นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สามารถช่วยให้ผู้นำสามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองในบทบาทนี้ได้: 1. การทำความเข้าใจเองและการพัฒนาทักษะ: ผู้นำควรทราบความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของตนเอง...
เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก HR

เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวก HR

เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ในหลายด้าน ดังนี้: 1. ระบบการจัดการข้อมูลบุคคล (HRIS): ช่วยให้ HR สามารถบริหารจัดการข้อมูลของพนักงานได้โดยมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลส่วนตัว, เงินเดือน, การลา, และประวัติการทำงาน...
HR ORGANIZATION CHART สำคัญกับ HR อย่างไร

HR ORGANIZATION CHART สำคัญกับ HR อย่างไร

HR Organization Chart เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) โดยมีความสำคัญในหลายด้านดังนี้: การจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Management): แผนภูมิช่วยให้ HR สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมองเห็นและเข้าใจโครงสร้างของฝ่ายทรัพยากรบุคคล...
Manager VS Leader ต่างกันอย่างไร?

Manager VS Leader ต่างกันอย่างไร?

เมเนเจอร์และผู้นำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในวิธีการที่พวกเขาชักชวนและนำคนอื่น ๆ ไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร นี่คือความแตกต่างหลักๆ: มุมมองในการดำเนินการ: ผู้นำมักมองเห็นมุมมองทางกลยุทธ์และมุมมองยาว ๆ ขององค์กร...
AI มีบทบาทกับระบบ HR อย่างไรบ้าง

AI มีบทบาทกับระบบ HR อย่างไรบ้าง

เลียนแบบนักเขียน: การใช้งาน AI เพื่อเพิ่มประสิทภิภาพในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ การใช้งานประสิทภิภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR) เป็นหนึ่งในแนวโน้มที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในองค์กรทั่วโลก...
การสื่อสารภายในองค์กรสำคัญอย่างไร

การสื่อสารภายในองค์กรสำคัญอย่างไร

การสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน และความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ดังนั้น ความสำเร็จของการสื่อสารภายในองค์กรสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านวิธีต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้: 1. ความโปร่งใสและความชัดเจน:...
พัฒนาองค์กรต้องทำอย่างไรบ้าง

พัฒนาองค์กรต้องทำอย่างไรบ้าง

การพัฒนาองค์กรมักเริ่มขึ้นด้วยการวางแผนและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่ชัดเจน นี่คือขั้นตอนหลักที่อาจช่วยเริ่มต้น: 1. การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส: ทำการประเมินสถานะปัจจุบันขององค์กร เจาะลึกเข้าไปในปัญหาและโอกาสที่มีอยู่ เช่น การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่, การปรับปรุงกระบวนการทำงาน...
เจาะลึกเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือและรองรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

เจาะลึกเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อช่วยเหลือและรองรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

การแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อกว่า 210 ประเทศทั่วโลก ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าสี่ล้านคน และกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรง1 มีผลทำให้หน่วยงานทางการแพทย์ต่าง ๆ ต้องอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในการรักษาผู้ป่วยซึ่งหลั่งไหลเข้ามาจำนวนมาก...