Microsoft บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังร่วมมือกับ Honeywell บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมทางด้านอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกันพัฒนาแพลตฟอร์มการวิเคราะห์อุตสาหกรรมที่เป็นการรวมกันของHoneywell Forge เข้ากับข้อเสนอของ Dynamics 365 Field Service และ Azure ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทั้งสองบริษัท โดยการร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินทรัพย์ทางกายภาพต่างๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม

Microsoft และ Honeywell ร่วมมือกันวิเคราะห์ข้อมูล “IoT”

โดยในปี 2019 แพลตฟอร์มHoneywell Forge คือ ชุดแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยบริษัทต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเซ็นเซอร์จากระบบ “internet of Things” เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานประจำวัน ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์บันทึกการวินิจฉัยจากเครื่องจักรในสายการผลิตเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน

Microsoft และ Honeywell

และภายใต้ความร่วมมือHoneywellจะรวมHoneywell Forge เข้ากับซอฟต์แวร์ Dynamics 365 Field Service ของ Microsoft ที่บริษัทต่างๆใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวของ Microsoft เพื่อมอบหมายงานซ่อมแซมให้กับช่างเทคนิคและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นการบันทึกเนื่องจากเครื่องยนต์ที่ทำงานผิดปกติ

ทั้งนี้การ่วมมือกันจะช่วยให้องค์กรสามารถจัดทำข้อมูลการวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องจากHoneywell Forge ให้กับช่างเทคนิคของพวกเขาผ่านทางอินเทอร์เฟซ Dynamics 365 Field Service ได้อย่างรวดเร็ว

Microsoft และ Honeywell

ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะเน้นไปที่การจัดการอาคาร การบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของอาคารที่มีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟต์โดยสารภายในอาคาร ที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจากช่างเทคนิคของแต่ละด้าน ดังนั้นเมื่อ Microsoft และHoneywellได้ร่วมมือกันแล้วก็จะทำให้ลูกค้าสามารถปรับปรุงขั้นตอนของกระบวนการบำรุงรักษาได้โดยผ่านระบบ Work Flow ที่มีอยู่บน Dynamics 365 Field Service และHoneywell Forge และด้วยการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยทำให้บริษัทต่างๆ สามารถเปลี่ยนข้อมูล “internet of Things” หรือ IoT ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจและการดำเนินการที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและส่งมอบผลงานให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้แล้วHoneywellยังได้วางแผนที่จะเชื่อมต่อHoneywell Forge กับบริการต่างๆ จากระบบคลาวด์สาธารณะ Azure ของ Microsoft ที่รวมถึง Azure Digital Twins ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างแบบจำลองเสมือนจริงของสินทรัพย์ทางกายภาพ เพื่อที่จะใช้ในการจำลองเหตุการณ์ สำหรับระบุวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าได้เช่นเดียวกัน โดยคู่แข่งในระบบคลาวด์ของ Microsoft ที่มีความสนใจในเรื่อง IoT ก็คือ Amazon ที่ได้พัฒนา IoT SiteWise ซึ่งเป็นบริการที่เปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเป็นระบบที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางจากอุปกรณ์อุตสาหกรรม ในขณะที่ Google ก็ส่ง LLC เข้ามารุกตลาด IoT ด้วยเช่นกัน

เครดิต : https://apogee-ccd.com/