เบอร์โทร

บริษัท จีรัง คอร์เปอเรชั่น จำกัด
GEERANG CORPORATION CO., LTD.
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 71/136 หมู่ที่ 5 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขนิติบุคคล 0205562009712

[email protected]

เบอร์โทร 0931599696

เวลาทำการ
วันจันทร์—ศุกร์: 9:00–17:00 น.
วันเสาร์ & อาทิตย์: 11:00–15:00 น.